Call US - 214 - 2547 - 142

Tap To Call
Hjem » Blog » Tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring

Skolen i Norge har hatt mange forskjellige modeller, pedagogikk og reformer opp gjennom årene. Det som er sikkert, er at det å drive med opplæring og formidling av kunnskap – er en komplisert øvelse. Men som så mye annet, så skjer det en kontinuerlig utvikling av skoleverket. Jeg føler at mange av fremskrittene som gjøres i skolen, er preget av «To skritt frem, og ett tilbake» Dette er slett ikke ment som noe kritikk, men mer som en positiv kommentar – og som et tegn på utvikling og skapervilje. Synet og tankene som pedagoger, skolen og samfunnet forøvrig har på elevene i skolen anno 2019, har endret seg vesentlig – og spesielt etter innføringen av reformen «Kunnskapsløftet».

Opplæringslovens § 1-3

Det vi skal snakke om i denne artikkelen, handler utelukkende om Opplæringslovens § 1-3. Jeg mener bestemt at dette er skolens viktigste paragraf, og det er faktisk den som regulerer hva en elev kan klare å oppnå av læringsutbytte i løpet av skoleløpet sitt. Det at tilpasset opplæring har kommet så sterkt inn i skoleverket, er så klart en viktig sak for de av elevene som strever med å nå målene i læreplanverket. Men det som man kanskje ikke tenker like mye på, er at det faktisk også gjelder de som trenger mere faglige utfordringer. Her har med andre ord lærere og rektor et ansvar, for å justere opplegg og innhold etter hver enkelt elev sitt ståsted.

Gjelder for alle i den norske skole

Gjelder for alle i den norske skole

Jeg har hørt mange versjoner av dagens tema, og en del av misforståelsene ligger nok tilbake til tiden med spesialundervisning. Dette er et ord og et tilbud som fortsatt eksisterer, men for meg kjenner jeg at ordet i seg selv i utgangspunktet er negativt ladet – eller kanskje vi skal si at det gir de aktuelle elevene et stempel de ikke fortjener.

Voksenopplæringen, lærekandidater og lærlinger

Opplæringslovens § 1-3 er klar på at «Opplæringen skal tilpasses elevens evner og forutsetninger» Dette gjelder også for voksne i Voksenopplæring, lærekandidater og lærlinger. Fra myndighetenes side så sier man at individuell opplæring, er et virkemiddel hvor økt læringsutbytte er målsettingen. Man kan egentlig si at behovet for spesialundervisning, vil gå drastisk ned ved de skoler som er dyktige på å tilpasse undervisningen innenfor de ordinære skoletimene. Det er også viktig å merke seg, at dagens skole vektlegger sosial læring langt mer enn tidligere. Faglig- og sosiallæring henger nøye sammen, og man må sørge for at de begge utvikles i løpet av skoletiden.

Eksempler på tiltak og metoder

Pedagogiske metoder – Organisering av opplæringen – Arbeid med læringsmiljø – Læreplaner og lokal oppføling av disse – Vurderinger. Inkludering og fellesskap hvor tilpasset opplæring står sentralt – Minoritetsspråklige elever – Spesialundervisning – Intensiv opplæring for 1. til 4.trinn i barneskolen – Tilpasset opplæring for elever med stort potensiale.Denne artikkelen er kun en innledning på det aktuelle tema, det er langt mer som er knyttet til både det pedagogiske- men også det organisatoriske arbeid – når det kommer til å gi elevene best mulig læringsutbytte. Det finnes ikke noen fasit når man jobber med mennesker, det er jo nettopp det som gjør det hele så spennende.