Skolen i gamledager

Det er ikke til å legge skjul på at skolen har forandret seg mye, men det skal vi kanskje bare være glade for. Skolen skal jo endre seg i takt med samfunnet, og som vi vet så endrer jo alt seg hele tiden. Jeg tenker at etterkrigstiden, er den perioden som har endret seg raskest. Ja kanskje bare de siste 30-40 årene, mye av årsaken til dette er nok innføringen og bruk av data. Undervisningsopplegg har endret seg mye, fordi den teknologiske utviklingen har kommet langt. Dette åpner for mange muligheter man tidligere ikke hadde, både på godt og vondt.

130 år med obligatorisk skole

Det er faktisk ikke lenger siden, at det ble obligatorisk med skolegang i Norge. Den gangen måtte elevene pugge bibelen, og man blandet ikke gutter og jenter i samme klasse. Det var heller ikke uvanlig at dusjing i skolen, ikke var frivillig. Når man ser tilbake på dette i dag, tror man nesten at det ikke er sant.

Antikkens Hellas

For cirka 2600 år siden, var skolen et sted guttene gikk i fritiden. Skole betyr med andre ord fritid, opprinnelig fra det greske språk. Det er noe usikkert om jentene hadde samme mulighet, men høyst trolig hadde dem ikke det.

Av fag som guttene hadde på skolen, var skriving, lesing, gymnastikk og musikk.

Skolen kom til Norge etter vi ble kristnet.

Året er 1217 og skolen er Nidaros Katedralskole, eleven heter Håkon Håkonsen og er den første skoleeleven i Norge. Han er i alle fall den første hvor navnet er kjent og dokumentert.

Når han var ferdig med skolegangen, hadde han lært seg bibelen på rams. Det er jo nesten ikke til å tro i dag, og den gang var bibelen på latin.

Håkon kom nok fra en rik familie, for det var ikke mange som hadde mulighet til å la barna gå på skole. Barna måtte være hjemme på gården og arbeide, slik at foreldrene slapp å leie inn arbeidskraft.

1700-tallet

Det skulle gå cirka 500 år, før man kunne si at Norge hadde skoletilbud til alle, selv om det kanskje ikke stemmer helt. I 1739 ble allmenn skolegang innført i Norge, av Kong Kristian den VI

Tidligere hadde presten samlet barna etter gudstjenesten, for å lære dem de ti bud. Noe annet stod ikke på timeplanen, men når skolen ble mer organisert kom også lesing på timeplanen. Religion og lesing var altså de eneste fagene, og det var ikke egne skolebygg på landsbygda.

På landsbygda var det vanlig at læreren reiste rundt, undervisningen skjedde på de steder det var plass og mulighet for slikt. Det ble derfor et klasseskille mellom by og bygd, siden byene hadde etablert faste skolebygg.

Folkeskoleloven

Denne loven gav alle norske barn rett til sju års skolegang, og ble innført i 1889. Familiebakgrunn og sosiale kår, skulle ikke lenger være noe kriterie for skolegang.

Det ble også innført en plikt til å møte opp, altså at det var obligatorisk skole for alle barn i skolealder over hele landet.