Skolefritidsordningen – SFO

Jeg er selv så gammel, så jeg har aldri deltatt på det som i dag heter SFO.

Skolefritidsordningen – SFO

Men det er jo en flott ordning, hvor elevene kan være på skolen-ofte frem til foreldre kommer hjem fra jobb. Det er jo blitt veldig vanlig at begge foreldre, er i arbeid. Da er det ikke så lett å få kabalen til å gå opp, med de minste og tiden før og etter skolen. Vi har selv barn som gikk på SFO, og jeg kan huske at dette var et flott tilbud. Jeg tror at barna også har godt av det, og det er mye lek og moro – og et organisert opplegg som møter dem.

Opplegg og organisering av SFO-tilbudet

Helt siden slutten av 1980-årene, har det vært slike tilbud i den norske skolen. Det var riktignok et tilbud før dette også, fra 1950 og frem til SFO kom på plass sent på 1980-tallet-navnet den gang var fritidshjem. Dette var ikke på langt nær så kjent og benyttet som dagens SFO, og ikke knyttet til skolen på samme måte som SFO er. Behovet har endret seg vesentlig, tidligere var ofte mor hjemme med barna. Slik er det ikke lenger.

1-4.klassetrinn

Ordningen bygger på at elevene kan benytte tilbudet, på første del av barnetrinnet. Men om det foreligger spesielle behov, kan varigheten forlenges frem til 7. klassetrinn.

1-4.klassetrinn

Åpningstider

Det mest vanlige, er at SFO åpner klokken 7 på morgenen. Det er lagt opp slik, fordi de fleste foreldre i dag reiser tidlig på jobb. De aller fleste som benytter seg av tilbudet, er hjem med begge foreldre i jobb. På ettermiddagen, er det vanlig at SFO stenger klokken 17.

Dette betyr en økt, både før og etter ordinær skole. Det er derfor viktig at SFO kan være et sted, hvor barna også kan få hvile eller drive med det de selv ønsker. Men hele tiden under oppsyn av voksne, og det legges også opp til en del organiserte aktiviteter.

Rektor er ansvarlig leder

Selv om det ikke er noe pedagogisk opplegg på SFO, er det skolens rektor som er øverste leder. I tillegg er det en SFO-leder, på hver enhet. SFO er som regel plassert i, eller ved skolebygget. Mange elever får leksehjelp på SFO, om dette er ønskelig.

Mat

Det blir lange dager for barna, og det legges opp til at alle skal føle seg hjemme på SFO. Matservering er et tilbud som SFO gir, og som de fleste setter pris på. Det kan være lenge å vente, til mamma og pappa kommer hjem fra jobb.

Foreldrebetalt ordning

Hver enkelt kommune, organiserer og administrerer sin egen SFO-ordning. Dette betyr at opplegg fra en kommune til en annen, kan være noe ulik. Betalingen kan også være noe ulik, og hele ordningen er finansiert gjennom foreldrebetaling, samt statlig og kommunalt tilskudd.

Opplæringsloven

Som en følge av Reform 97, ble SFO en lovfestet ordning. Den er nedfelt i Opplæringsloven, som det meste som skjer i skoleverket er.

Stengt deler av året

SFO følger ikke skoleruta, den holder mer åpent enn det skolene gjør. Men deler av sommerferien, juleferien og påskeferien, er det vanlig at også SFO holder stengt.