Skolen i gamledager

Det er ikke til å legge skjul på at skolen har forandret seg mye, men det skal vi kanskje bare være glade for. Skolen skal

Kunnskapsløftet

Jeg har tidligere fått god kjennskap til Kunnskapsløftet, dette er navnet på en skolereform som trådte i kraft i 2006. Mitt kjennskap til denne reformen,

Skolekultur

Dette ordet eller begrepet, kan være litt vrient å tolke eller putte noe innhold til. I alle fall synes jeg det, jeg tenker at dette

Mobbing i skolen

Mobbing i skolen er noe som har foregått i alle tider, men det er nok store lokale variasjoner. Noen skoler er mer utsatt enn andre,

Konsekvenspedagogikk

Vi har alle gått på skole, og vi har alle våre erfaringer og minner å se tilbake på fra de årene vi tilbrakte der. Helt

Klassetur

Den Kulturelle Skolesekken trenger ikke bare være kunst & musikk, kultur ligger jo også innenfor rammene til prosjektet. Læreplanverket er også nyttig å bruke aktivt,

Kulturelle saker i skolen

Jeg har litt erfaring med å jobbe med aktiviteter i skoleverket, ja jeg vil si både i skoleverket og for skoleverket. Den Kulturelle Skolesekken er