Lærer anno 2018

Jeg tenker at dette med å være lærer, er noe som har utviklet og endret seg veldig de siste årene. Om man ser riktig mange år tilbake, var en lærer en autoritær person som de fleste var redde for.

Lærer anno 2018

Jo mer streng læreren var, desto bedre var vedkommende som lærer. Men dette er jo veldig galt, man oppnår ikke noe ved å spre frykt hos elevene. Jeg føler og tror at en lærer i dag, er en som tar seg av elevene på en forsvarlig og god måte. Det er mange utfordringer som kan dukke opp, og ingen elever er like. Det er mange hensyn som må tas, og ikke minst det at alle har krav på tilpasset opplæring. Dette krever god kompetanse hos en lærer, det hjelper ikke å bare være faglig god lenger. Det finnes en rekke ulike utdanningsløp, for å kunne bli lærer. Opptakskravene har også økt de senere årene, for å heve kvaliteten i skolen og gi et bedre tilbud til elevene.

Opptakskrav for grunnskolelærerutdanning for 1-7 trinn og 8-10 trinn

Man trenger ikke ha toppkarakterer, for å komme inn på lærerutdanning. Men det sier seg selv at man stiller noen krav, man skal tross alt lære bort det man kan til andre. Pedagogiske evner er nok minst like viktig, som fagkunnskap. Det er satt mye fokus på språkferdigheter i skolen de senere årene, dette gjelder også vårt eget språk. Det er derfor et krav at man i norsk har karakter 3 eller bedre, for å komme inn på lærerstudier. Videre er matematikk et viktig fag, også her ligger minimumskravet på karakter 3 på lik linje med norsk. Om man ser på minimumskravet for matematikk for lærerutdanning 8-10 trinn, ligger det på karakter 4.

Mange muligheter og studiesteder

Det å søke om opptak til en lærerutdanning, er kanskje ikke like enkelt som man skulle tro. Det finnes en rekke ulike utdanningsløp, og muligheter. Rådet er nok å søke informasjon på nettet, i alle fall som en start. Man kan også oppsøke de ulike høgskoler og universiteter, for å få råd og veiledninger.

Mange muligheter og studiesteder

Personlig egnethet

Dette er et viktig punkt, i mange sammenhenger. Det har de siste årene blitt mye fokus på utdanning av lærere, og dette med personlig egnethet er særdeles viktig. Det å være faglig godt rustet, er jo en forutsetning for å kunne gjøre en god jobb som lærer, men det pedagogiske er minst like viktig. Det er ikke alle som klarer å formidle sin kunnskap og kompetanse videre, så evnen til god kommunikasjon med elevene er avgjørende for å lykkes som lærer i vår tid.

En god lytter

I gamle dager så var det læreren som snakket, og ikke elevene. I dag er dette blitt ganske så annerledes, dagens barn er langt mer utadvendte og har meninger om det meste. Dette er selvfølgelig bare bra, men det krever også mer av en lærer. Man skal la barna uttale seg, reflektere og komme med synspunkter. Det er slutt på den gamle skolen, og det skal vi nok bare være glade for.