Kunnskap

Kunnskap er fakta, informasjon og ferdigheter som er oppnådd gjennom erfaring eller utdanning. Når man kommer skrikende inn i denne verden, har man ingen kunnskap. Så er meningen at man gjennom livets skole skal erverve seg kunnskap. Denne kunnskapen skal underveis gjøre livet lettere og bedre, eller man kan gjøre verden bedre gjennom ens egen håndtering av kunnskapen.

Livets skole

Selv om man ikke begynner på skole i løpet av de første årene på jorda, så tilegner man seg likevel kunnskap. Fra foreldre lærer man å kle på seg klær, pusse tenner, vaske seg og alt annet man må kunne for å håndtere hverdagen. Foreldre regulerer også atferden til barna sine med ulike metoder. Slik lærer man hvordan man skal oppføre seg, som det heter på godt norsk. Foreldre bruker ulike metoder for å regulere barns atferd, alt fra konstruktiv kritikk, ros, husarrest og straff i form av fratakelse av goder.

Det er ikke bare foreldre som er lærere i livets skole. Alle i omgivelsene tilfører barn kunnskap gjennom samvær. Noen av livets beste lærere er kanskje besteforeldre. De er fratatt plikten til å regulere barnets atferd på samme måte som foreldre, og kan fokusere mer på kvalitetstid med barna. Besteforeldre har gjerne veldig mye kunnskap, ettersom de har levd lengre og mest sannsynlig har opplevd mye. Besteforeldre er verdens beste historiefortellere. Gjennom besteforeldre får barn et glimt av fortiden, av historien vår. Når en bestemor sitter og forteller om hendelser fra tidligere i livet hennes, får lytteren samtidig kunnskap om hvordan verden var på den tiden. I hvert fall verden i hennes omgivelser. Når en bestefar tar barnebarnet med på fiske, lærer han bort flere ferdigheter. Han lærer barnet å fiske, han lærer barnet om båten, havet eller skogen. En annen kunnskap enn den som finnes i lærebøkene.

Fadder-besteforeldre

Fadder-besteforeldre

Jeg har mange ganger tenkt på de barna som vokser opp uten besteforeldre. Det kan være mange grunner til at dette skjer. Dødsfall, konflikter i familien eller avstand er de vanligste årsakene. Disse barna blir fratatt muligheten til en utrolig viktig kunnskap for livet. Paradokset er at det sitter utrolig mange eldre alene rundt om i verden. Eldre som av ulike årsaker ikke får muligheten til å være besteforeldre. Tenk om det hadde vært en ordning hvor man kunne melde seg som tilgjengelig bestemor eller bestefar.

Barna som ikke hadde besteforeldre i nærheten kunne bli koplet sammen med fadder-besteforeldre som bodde nært. Det ville vært en vinn- vinnsituasjon for alle parter. Barna hadde fått kunnskap og fått føle på den goden det er å ha besteforeldre. De eldre hadde fått gi av sin erfaring, og kanskje ensomheten hadde blitt mindre, hverdagen hadde fått en ny og bedre mening. Foreldrene selv kunne fått litt avløsning i en travel hverdag, som alltid er en kamp mot klokka. Og samfunnet hadde nytt av at viktig og gammel kunnskap ikke forsvinner, men blir gitt videre til neste generasjon. Hvert enkelt menneske sitter på utrolig mye kunnskap, som kanskje ingen andre har. Dersom de ikke får muligheten til å gi den videre, vil den kunnskapen dø sammen med mennesket.