Hvordan bruk data og teknologi på en bedre måte

I dag er PC, smarttelefoner og nettbrett blitt så og si standard i ethvert hjem. De fleste av oss har en eller flere sosiale kontoer og de fleste yrker krever at du er komfortabel med datateknologi. På tross av dette, viser flere undersøkelser at vi er lite flink til å ta i bruk alle mulighetene som IKT gir oss. Enda mer alarmerende er det at mange mennesker ikke forstår hvor mye informasjon som samles inn om enkeltpersoner og hva denne brukes til.

Flere organisasjoner, inkludert SINTEF , påpeker at nordmenn må begynne å se på datamaskinens rolle i samfunnet og se på de elektroniske dingsene som verktøy. Sosiale media er blitt svært viktig for mange, så viktig at det kan være vanskelig å legge det fra seg. Samtidig er det svært mange som ikke har kontroll på eller forståelse på hvordan informasjonen på sosiale media brukes i ettertid. Datamaskiner og smarttelefoner er blitt ren underholdning.

En fancy skrivemaskin og underholdningssenter

Mange voksne behandler datamaskinen og telefonen som en litt avansert skrivemaskin. De oppretter dokumenter, redigerer dem og sender dem videre.  Heldigvis bruker de ofte e-post og skylagring i dag, men det er ikke uvanlig at dokumenter skrives ut og leveres til forskjellige mottakere.

Når det kommer til underholdning, brukes enhetene mye til spill og moro på nett. Vi sitter på online spill nettsider som Poki.no, Chess.com og Pokerstarscasino.com etter jobb og slapper helt av.

Innimellom spilling og lesing av nyheter, er mange aktive på sosiale enheter. Vi legger ut om hverdagen på Facebook, uttrykker meninger på twitter og blogger om hjertesaker på forskjellige plattformer.

I seg selv er dette ikke problematisk, men bruken blir gjerne overfladisk. Kildekritikk og kritisk vurdering av informasjonen man tilegner seg gjennom sosiale media og på nettet, er et problem. Rykter, falske nyheter og sjikanering er nærmest blitt vanlig.

Er det flere muligheter?

Det som er frustrerende er at vår bruk av dette verktøyet bare så vidt skraper overflaten. Vi kan gjøre så mye mer med data. En datamaskin gjør det mulig å skape dynamiske dokumenter som kan deles fritt i en sky mellom kollegaer. Alle kan redigere og alle kan jobbe sammen. Det kan legges inn linker som kan brukes av lesere for å lære mer om et emne.

Du kan bruke programmer og nettsted som Kahoot for å lage gode pedagogiske spill, med fokus på læring og trening. Flere andre nettsteder åpner for at du kan lage dynamiske spørreskjema hvor spørsmålene forandrer seg basert på svarene som er avgitt.

Dette er bare noen av mulighetene datateknologien gir oss. Det er heller ikke vanskelig å komme i gang. Manualer og eksempler finnes det mer enn nok av. Alt du må gjøre er å bruke dem.

Hvorfor blir bruken av IKT så ensidig?

Det er kanskje ikke så rart at IKT står noe på stedet hvil. Mennesker trenger tid på å omstille oss, se nye muligheter og tenke på nye måter. IKT i den graden vi har nå, er forholdsvis nytt. Facebook ble lansert internasjonalt i 2006 og skylagring har først blitt populært de siste årene. Med andre ord, vi har ikke fått muligheten til å se alle fordelene i praksis.

Det er selvsagt alltid noen som er tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi, men folk flest trenger å se teknologien i bruk. Flere eksempler må bli lagt ut for at folk flest skal begynne å se flere av mulighetene om ligger i dynamiske funksjoner.

Bedrifter og enkeltpersoner, institusjoner og myndighetene må begynne med en intensiv opplæring innenfor IKT. Ikke bare i den tekniske bruken av programvaren, men i mulighetene for kreativt bruk av programvaren.

Snu tankeprosessen

Vi må begynne å tenke på datamaskinen som en verktøykasse. Verktøyene må brukes for å skape mer engasjement rundt læring og ikke minst, gjøre læring enklere.  Med alle de mulighetene vi har i dag, bør vi ikke lenger ta til takke med en-dimensjonale prøver. Prøvene bør være tilpasset individet, og fremme individets kunnskaper, basert på nivå. Dette er fullt mulig i dag.

Det største hinderet er at dette må bygges opp fra bunnen av. Det kan ikke gjøres av bare en lærer eller bare et sted. Det må gjennomføres flere steder for å sikre en felles forståelse av konseptet kunnskap.

Skal vi fremdeles bruke ordbøker eller bør fokus være på et variert ordforrådet. Ordbøker, leksikon og annet på nett gjør det enkelt å få informasjon. Kanskje fokus fremover bør være på å hente inn informasjon og bruke denne informasjonen.

Sikkerhetsaspektet

Det er også viktig at samfunnet blir mer fokusert nettsikkerhet. Hvem har tilgang til dataen som innhentes, hva slags informasjon blir innhentet og ikke minst: hva brukes denne til? Dette er viktige problemstillinger som påvirker hvordan vi bruker datamaskiner. Vi må føle oss trygge på at informasjonen på nettet blir ivaretatt på en god måte, så vi kan utnytte alle mulighetene. Dette krever mer opplæring og ikke minst, gjennomsiktighet.