Hverdagen i norsk skole

Norge har en av de beste skolesystemene i verden. Vi har normert 10 års skolegang og tilbud til alle barn mellom 6 og 16 år. Det er kommunalt styrt gjennom de vedtektene som ligger til grunn for grunnskolen i landet. Det er fylkeskommunen som styrer videregående skole i Norge, og deretter kan man gå videre til høgskoler og universiteter. De fleste høgskolene i landet er gjennomført i nye universitet og større ansamlinger av utdanningssteder. Universitetet Nord strekker seg i dag fra Lillehammer i sør til Tromsø i Nord.

Men hvordan er hverdagen i norsk skole egentlig i dag? Lærer norsk barn og ungdom å bli ansvarsbevisste borgere og hvordan er utdanningsnivået? Står alt like bra til slik som politikerne vil ha det til, eller har opposisjonspartiene et poeng i at barn lider under stadig dårligere forhold?

Barneskolen i Norge

Skolesystemer er tredelt, og det første man møter er barneskolen. Her går man i 1-7 klasse, i en alder av 6-12 år. En slik skole er svært forskjellig avhengig av hvor i landet man bor. Er man vokst opp i og rundt Oslo, kan skolene ha alt fra 1000-2000 elever og det er ikke langt til neste barneskole. Bor man på landet, kan skolen være liten, og gi bedre rom for læring. Klassene er ofte delt inn i grupper på maksimalt 30 elever, og klassene har ofte assistenter som passer på at alle barna får hjelp. Klassene kan være delt inn i mindre grupper, eller være åpne grupper for hvert trinn. Vi har stadig hørt om uttrykket kohort i den siste tiden, et uttrykk som har blitt introdusert i koronatiden. Kohort stammer fra militær strategi, men i denne sammenheng snakkes det om en fast liten gruppe av elever som møter opp på skolen til fastlagte tider.

SFO og mat

I Norge skal barn ha med egen mat til skolen, men med SFO eller skolefritidsordningen ble noe av dette endret. Barn lærer her å lage mat de kan tilberede og spise sammen. Ordningen er ment som en slags oppbevaring da barn i dag verken kan komme seg hjem selv eller finne på noe hjemme. SFO er valgfritt og bestemmes av kommunene selv. Den kan være gratis i en kommune, men ha høy pris i andre.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen er neste trinn for elever, og omfatter 8-10 klasse. Elevene er mellom 13-16 år gamle og dette er en periode av livet der ting som angst, depresjon, seksualitet, løsrivelse og opprør blir forsterket. Ungdomsskolen i Norge er ikke lett for alle, og mange får problemer med selvbildet og sin egen identitet. Det er viktig for barn i denne alderen å finne lyspunkt i livene sine, og se at verden ikke bare handler om dem selv. Det settes plutselig krav til elevene, med prøver, karakterer og eksamen. Resultatene fra ungdomsskolen gir grunnlag for hvilke studier de kan gå videre på senere.

Underernæring og psykiske problem

Underernæring og psykiske problem

I ungdomstiden er presset fra media og miljøer enorm. Mange begynner dessverre med forbudte medikamenter for å bli tynnere og sterkere for å oppfylle et krav til utseende og seksualitet. Presset legger de på seg selv og konfliktene kan bli enorme på hjemmebane, når de skal ha nye klær, være med på arrangementer og ha det siste utstyret.