Hva er egentlig kultur

Dette er et godt spørsmål, som det ikke er så lett å komme med noe godt svar på. Jeg for min del, tenker at kultur kan være så mangt.

Hva er egentlig kultur

Det avhenger nok mye av hvilke interesser man selv har, det som er kultur for meg trenger ikke nødvendigvis være det for en annen person. Jeg tror nok ordet kultur også blir noe feil brukt, det kan være lett å sortere ting inn under kultur siden det er et så vidt begrep. Uansett så er det spennende å dvele litt ved dette, kanskje ikke så dumt om man skal være litt mer bevisst på ordvalg og handlinger i fremtiden. Jeg tenker da innenfor kulturbegrepet, og hva som preger og kjennetegner de ulike samfunn, bransjer, nasjoner, organisasjoner, etater, institusjoner og folkegrupper.

Kultur

Som så mange andre ord, er opprinnelsen til ordet kultur latinsk. Colere eller cultura er opprinnelsen, som betyr å kultivere eller bearbeide. Slik vi ofte bruker ordet i dag, er det ofte en betegnelse for menneskelig aktivitet. For å være litt mer konkret, kan det tenkes at det er et tidsbestemt resultat eller oppnåelse av materielle eller åndelig virksomhet. Det kan også være knyttet opp til en gruppe eller et bestemt samfunn, hvor ofte befolkningen oppfatter dette som noe de har felles. Det kan også knyttes opp mot normer, verdier og holdninger. Dette får meg til å tenke på hva jeg ofte legger i det selv, i denne sammenheng skolekultur og bedriftskultur som de fleste av oss er en del av. Vi vet jo at kultur også brukes i forhold til religion, kunst og litteratur. Dette er mer konkret og håndfast, og kan ofte være rettet mot en noe smalere del av befolkningen.

Definisjon av kultur

Kunnskap, ferdigheter, holdninger, sedvaner og ting. Dette kan være en enklere måte, å definere hva kultur består av. Innenfor denne definisjonen, ligger også natur, dyr og landskap.

Delkulturer

Om vi tenker på det man kaller for delkulturer, finner man slik som; bykultur, kystkultur, bondekultur, fotballkultur som noen eksempler. Skolekultur er også en delkultur, det samme er så klart også bedriftskultur.

Delkulturer

Svært gammelt begrep

Vi må faktisk 70 000 år tilbake i tiden, for å finne den første kulturelle aktivitet. Den gang var den knyttet opp mot rituelle handlinger, og fant sted i Botswana i Afrika.

Renessansen

Det ble under renessansen, opprettet et skille mellom natur og kultur. Kultur ble definert som utviklet natur, hvor man sammenliknet sjelen til til et menneske med en hage som måtte dyrkes og pleies.

Oppdragelse

Man koblet også begrepet kultur, opp mot oppdragelse. Det var slik koblingen mellom rollene som lærer og gartner skjedde, dette var det pedagogen Comenius som stod for. Det er faktisk dette som er bakgrunnen for at vi har begrepet barnehage, noe som sikkert er ukjent for de fleste. Det er spennende å se på de ulike delkulturer som finnes, noen av de er gamle mens stadig nye dukker opp i takt med utviklingen i samfunnet. Som en del av skolen, vil vi også finne delkulturer som en del av andre delkulturer. Ungdomskulturer er et slikt eksempel.