Call US - 214 - 2547 - 142

Tap To Call

Category Archives: Blog

Post Image

Tilpasset opplæring

Skolen
i Norge har hatt mange forskjellige modeller, pedagogikk og reformer opp
gjennom årene. Det som er sikkert, er at det å drive med opplæring og
formidling av kunnskap – er en komplisert øvelse. Men som så mye annet, så
skjer det en kontinuerlig […]

Les Mer
Post Image

Individuelt tilrettelagt skoleskyss

Individuelt tilrettelagt skoleskyss

Vi
har etter hvert vært innom svært mange deler av den norske skolen, og da
kanskje med spesiell vekt på grunnskole. Det at skoletilbudet jevnt over er bra
i Norge, er det lite tvil om. Jeg har selv jobbet i skoleverket, […]

Les Mer
Post Image

Barnehage-/førskolelærer

Barnehage-/førskolelærer

Det
begynner å bli ganske mange år siden, at jeg var i barnehagealder. Mye har
endret seg siden den gang, som faktisk var på begynnelsen og midten av
1970-tallet. Det at barna nå begynner på skole allerede som 6-åringer, er jo
noe man så […]

Les Mer
Post Image

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Det er mange parter og instanser i det norske skoleverket, som samarbeider for at elevens rettigheter og velferd skal bli ivaretatt på best mulig måte. Jeg kjenner relativt godt til organiseringen av skolene, og deres samarbeidspartnere. Les Mer
Post Image

Opplæringsloven

I Norge er det meste vi driver med, regulert av lover. Dette er noe vi skal sette stor pris på, gjennom lang tid har vi opparbeidet oss gode lovverk. Dette er et godt og viktig hjelpemiddel, for alle parter-også i […]

Les Mer
Post Image

Hva er egentlig kultur

Dette er et godt spørsmål, som det ikke er så lett å komme med noe godt svar på. Jeg for min del, tenker at kultur kan være så mangt. Les Mer
Post Image

Lærer anno 2018

Jeg tenker at dette med å være lærer, er noe som har utviklet og endret seg veldig de siste årene. Om man ser riktig mange år tilbake, var en lærer en autoritær person som de fleste var redde for. Les Mer
Post Image

Utdanning er viktig

Det er ikke noen tvil om at alle trenger et liv med innhold og mening. Og det å få seg en utdanning og senere et yrke er avgjørende for oss alle. Dette er selve grunnpilaren i livene våre, og det […]

Les Mer
Post Image

Skolefritidsordningen – SFO

Jeg er selv så gammel, så jeg har aldri deltatt på det som i dag heter SFO. Les Mer
Post Image

Skolen i gamledager

Det er ikke til å legge skjul på at skolen har forandret seg mye, men det skal vi kanskje bare være glade for. Skolen skal jo endre seg i takt med samfunnet, og som vi vet så endrer jo alt […]

Les Mer
?>