Call US - 214 - 2547 - 142

Tap To Call
Hjem » Blog » Barnehage-/førskolelærer

Barnehage-/førskolelærer

Barnehage-/førskolelærer

Det begynner å bli ganske mange år siden, at jeg var i barnehagealder. Mye har endret seg siden den gang, som faktisk var på begynnelsen og midten av 1970-tallet. Det at barna nå begynner på skole allerede som 6-åringer, er jo noe man så på som helt utenkelig på den tiden. Selv har jeg hverken gått i barnehage eller barnepark, men behovet for at barna er andre steder enn hjemme før man begynner på skolen – har bare økt med årene. Dette i sammen med at barna altså begynner på skole tidligere, har medført at det har blitt tatt noen grep med tanke på den pedagogiske situasjonen. Det at barnet helt fra veldig ung alder skal bli møtt med ett pedagogisk godt opplegg, har det vært mye fokus på en del år nå. Det er slutt på tiden hvor barnehagen bare ble sett på, som et sted barna var kun fordi foreldrene ofte var på jobb. La oss se litt hvordan barnehage-/førskolelærere arbeider i dag, og hva som kreves av utdanning.

Før skolen

Jeg tenkte å sette fokus på hva det egentlig innebærer, å ha en stilling med tittel som barnehage-/førskolelærer. Jeg vil nå kun bruke stillingstittelen førskolelærer, i alle fall i all hovedsak. Denne type lærerstillinger finner man i dagens barnehager, hvor planlegging, gjennomføring og ikke minst evaluering – står veldig sentralt i læringsarbeidet. Men alt skal skje i samarbeid med styrer, som har det øverste ansvaret. Styrer skal ha videreutdanning, med førskolelærerutdanning i bunnen. Som dere etter hvert vil forstå, er det satt fokus på krav om god utdanning for pedagogene som jobber med de yngste barna.

Gjelder også for SFO og barnevern

De aktuelle lærerstillingene med sine respektive utdanninger finnes også på landets alle SFO`er, og ikke minst innen barnevern. Om man har en slik utdanning når man jobber i barnehage, så er ofte stillingstittelen pedagogisk leder.Hvis vi tar som utgangspunkt at en avdeling i barnehagen har fire ansatte, skal to stykker ha lærerutdanning. Den ene jobber som pedagogisk leder, mens den andre jobber som lærer. I praksis gjør de mye av det samme, men det er naturlig nok hos pedagogisk leder at ansvaret er plassert. Målet med å ha 50% lærerutdannet personell i barnehager og SFO, er ikke oppnådd helt. En kartlegging for noen år tilbake, viser at andelen ligger på cirka 33%.

Gjelder også for SFO og barnevern

Kan ikke lenger undervise i barneskolen

Tidligere fikk denne kategori lærere, undervise i første klassetrinn i barneskolen. Slik er det ikke lenger, denne endringen kom i 2008. Når det gjelder utdannede førskolelærere, så har de rett til å undervise barn i alderen 0-6 år – om de startet på sin lærerutdanning i 2008 eller senere. For barnehagelærere, gjelder det samme men med oppstart av egen utdanning i 2013 eller­­­­­­­ senere.

Bachelorgrad

Etter endt utdanning har en barnehagelærer, opparbeidet seg en bachelorgrad. Tiden det tar å studere er 4 år på deltid, og 2 år på heltid. Det er veldig vanlig at medarbeidere i barnehager som har arbeidet som ufaglærte, tar dette studie som deltidstudier ved siden av jobben sin i barnehagen.