Call US - 214 - 2547 - 142

Tap To Call

Daily Archives: juli 23, 2019

Individuelt tilrettelagt skoleskyss

Individuelt tilrettelagt skoleskyss

Vi
har etter hvert vært innom svært mange deler av den norske skolen, og da
kanskje med spesiell vekt på grunnskole. Det at skoletilbudet jevnt over er bra
i Norge, er det lite tvil om. Jeg har selv jobbet i skoleverket, […]

Les Mer