Barnehage-/førskolelærer

Det begynner å bli ganske mange år siden, at jeg var i barnehagealder. Mye har endret seg siden den gang, som faktisk var på begynnelsen