Opplæringsloven

I Norge er det meste vi driver med, regulert av lover. Dette er noe vi skal sette stor pris på, gjennom lang tid har vi