Opplæringsloven

I Norge er det meste vi driver med, regulert av lover. Dette er noe vi skal sette stor pris på, gjennom lang tid har vi

Lærer anno 2018

Jeg tenker at dette med å være lærer, er noe som har utviklet og endret seg veldig de siste årene. Om man ser riktig mange