Utdanning er viktig

Det er ikke noen tvil om at alle trenger et liv med innhold og mening. Og det å få seg en utdanning og senere et