Skolekultur

Dette ordet eller begrepet, kan være litt vrient å tolke eller putte noe innhold til. I alle fall synes jeg det, jeg tenker at dette

Mobbing i skolen

Mobbing i skolen er noe som har foregått i alle tider, men det er nok store lokale variasjoner. Noen skoler er mer utsatt enn andre,