Konsekvenspedagogikk

Vi har alle gått på skole, og vi har alle våre erfaringer og minner å se tilbake på fra de årene vi tilbrakte der. Helt

Klassetur

Den Kulturelle Skolesekken trenger ikke bare være kunst & musikk, kultur ligger jo også innenfor rammene til prosjektet. Læreplanverket er også nyttig å bruke aktivt,

Kulturelle saker i skolen

Jeg har litt erfaring med å jobbe med aktiviteter i skoleverket, ja jeg vil si både i skoleverket og for skoleverket. Den Kulturelle Skolesekken er