Opplæringsloven

I Norge er det meste vi driver med, regulert av lover. Dette er noe vi skal sette stor pris på, gjennom lang tid har vi

Lærer anno 2018

Jeg tenker at dette med å være lærer, er noe som har utviklet og endret seg veldig de siste årene. Om man ser riktig mange

Utdanning er viktig

Det er ikke noen tvil om at alle trenger et liv med innhold og mening. Og det å få seg en utdanning og senere et

Skolen i gamledager

Det er ikke til å legge skjul på at skolen har forandret seg mye, men det skal vi kanskje bare være glade for. Skolen skal

Kunnskapsløftet

Jeg har tidligere fått god kjennskap til Kunnskapsløftet, dette er navnet på en skolereform som trådte i kraft i 2006. Mitt kjennskap til denne reformen,

Skolekultur

Dette ordet eller begrepet, kan være litt vrient å tolke eller putte noe innhold til. I alle fall synes jeg det, jeg tenker at dette

Mobbing i skolen

Mobbing i skolen er noe som har foregått i alle tider, men det er nok store lokale variasjoner. Noen skoler er mer utsatt enn andre,