Kunnskap

Kunnskap er fakta, informasjon og ferdigheter som er oppnådd gjennom erfaring eller utdanning. Når man kommer skrikende inn i denne verden, har man ingen kunnskap.

Tilpasset opplæring

Skolen i Norge har hatt mange forskjellige modeller, pedagogikk og reformer opp gjennom årene. Det som er sikkert, er at det å drive med opplæring

Barnehage-/førskolelærer

Det begynner å bli ganske mange år siden, at jeg var i barnehagealder. Mye har endret seg siden den gang, som faktisk var på begynnelsen

Opplæringsloven

I Norge er det meste vi driver med, regulert av lover. Dette er noe vi skal sette stor pris på, gjennom lang tid har vi

Lærer anno 2018

Jeg tenker at dette med å være lærer, er noe som har utviklet og endret seg veldig de siste årene. Om man ser riktig mange

Utdanning er viktig

Det er ikke noen tvil om at alle trenger et liv med innhold og mening. Og det å få seg en utdanning og senere et