Skolen i gamledager

Det er ikke til å legge skjul på at skolen har forandret seg mye, men det skal vi kanskje bare være glade for. Skolen skal jo endre seg i takt med samfunnet, og som vi vet så endrer jo alt seg hele tiden. Jeg tenker at etterkrigstiden, er den perioden som har endret seg raskest. Ja kanskje bare de siste 30-40 årene, mye av årsaken til dette er nok innføringen og bruk av data. Undervisningsopplegg har endret seg mye, fordi den teknologiske utviklingen har kommet langt. Dette åpner for mange muligheter man tidligere ikke hadde, både på godt og vondt.

Fortsett å lese «Skolen i gamledager»

Kunnskapsløftet

Jeg har tidligere fått god kjennskap til Kunnskapsløftet, dette er navnet på en skolereform som trådte i kraft i 2006. Mitt kjennskap til denne reformen, er både som far til to skoleelever på den tiden, men også som ansatt på skole en periode. Norge har hatt flere skolereformer, dette er både viktig og riktig slik jeg ser det. Skolen må utvikle seg i takt med samfunnet, og en ny skolereform var på sin plass. Det overordnede målet med Kunnskapsløftet, ligger i navnet på reformen. Alle elever skulle ha nok kunnskap, til å kunne klare seg selv etter endt skolegang. Grunnleggende ferdigheter skulle vektlegges, som lesing og skriving.

Fortsett å lese «Kunnskapsløftet»

Skolekultur

Dette ordet eller begrepet, kan være litt vrient å tolke eller putte noe innhold til. I alle fall synes jeg det, jeg tenker at dette er noe som har med hele skolen å gjøre. Det er i alle fall slik at skolekulturen innvirker på hele skolen, ikke bare de ansatte men også elevene. Men hvem er det som har ansvaret for den? Hvem er kulturbærere på hver enkelt skole? Svaret er nok ganske klart når man tenker seg om, det er så klart skolens ansatte og ikke minst ledelse.

Fortsett å lese «Skolekultur»

Mobbing i skolen

Mobbing i skolen er noe som har foregått i alle tider, men det er nok store lokale variasjoner. Noen skoler er mer utsatt enn andre, og det er store forskjeller på hvordan skolene jobber med dette problemet. Man kan jo bare prøve å tenke seg hvordan mobbing er for de som utsettes for det, det ødelegger ikke bare skolehverdagen, men kanskje hele livet. Det finnes lovverk og planverk for mobbing, men det er tydelig at det ikke fungerer på alle steder.

Fortsett å lese «Mobbing i skolen»

Konsekvenspedagogikk og praksis

Det er som kjent en del elever i skolen, som ikke takler teoribasert læring. Det kan være mange årsaker til dette, men i denne gruppen finner vi svært mange med Dysleksi og ADHD. I følge Opplæringsloven skal undervisning tilpasses den enkelte, men det er ikke alltid man lykkes med dette. Dette kommer nok først og fremst av manglende ressurser og manglende faglig kompetanse, ofte blir det satt inn en assistent/hjelpelærer for å følge opp de som sliter. Ikke sjeldent er dette en ufaglært person, mens læreren jobber med resten av klassen.

Fortsett å lese «Konsekvenspedagogikk og praksis»

Konsekvenspedagogikk

Vi har alle gått på skole, og vi har alle våre erfaringer og minner å se tilbake på fra de årene vi tilbrakte der. Helt sikkert slik med andre som det er med meg, noen gode minner og andre vi kunne klart oss uten. Men hvordan er egentlig den perfekte skole? Vel det svaret tror jeg aldri vi kan få, får den perfekte skole finnes ikke. Min påstand er at den perfekte skole, heller aldri kommer til å finnes. Men hvordan kan vi gjøre den enda bedre enn i dag? Ikke lett å svare på det heller, for meningen er mange om hvordan en skole skal drives. Er skolen i dag rettferdig og nøytral? Hva med pedagogikken?

Fortsett å lese «Konsekvenspedagogikk»

Klassetur

Den Kulturelle Skolesekken trenger ikke bare være kunst & musikk, kultur ligger jo også innenfor rammene til prosjektet. Læreplanverket er også nyttig å bruke aktivt, i forhold til hva som kan bakes inn av aktiviteter som en del av prosjektet. Jeg har selv vært en del av en aktivitet, som etter hvert ble et årlig tiltak for kommunens 10. Klassinger. Min rolle var planlegging og gjennomføring av klassetur for siste års elever på ungdomstrinnet i kommunen. Her fikk vi kombinert;

Fortsett å lese «Klassetur»

Kulturelle saker i skolen

Jeg har litt erfaring med å jobbe med aktiviteter i skoleverket, ja jeg vil si både i skoleverket og for skoleverket. Den Kulturelle Skolesekken er en ordning eller modell som mange steder har slått svært godt an, de stedene som har satset og lagt ned arbeid her, har virkelig høstet mange flotte resultater. Det er ikke noen tvil om at det krever engasjerte lærere, en ledergruppe som forstår hva det går ut på, og ser viktigheten av at det også krever noe midler for å få på plass gode tilbud og løsninger. Midlene blir tildelt fra fylket og kommunen.

Fortsett å lese «Kulturelle saker i skolen»