Call US - 214 - 2547 - 142

Tap To Call

Colorway Lite is also available for Download at WordPress.org


4+3  =  

Premium WordPress Themes with Single.

The best thing about blackrider Theme is the ease with the help of which you can convert your Website in various different Niches. Your Clients Would Love Their Site & You Would smile in the back thinking about the Time That You Spend Building their Sites.

Feature image
Premium WordPress Themes with Single Click

The Theme had a simple layout which attracts the Client to the Website. Also, the professional and Clean design.

Feature image
Premium WordPress Themes with Single Click

The Theme had a simple layout which attracts the Client to the Website. Also, the professional and Clean design .

Feature image
Premium WordPress Themes with Single Click

The Theme had a simple layout which attracts the Client to the Website. Also, the professional and Clean design .

Feature image
Premium WordPress Themes with Single Click

The Theme had a simple layout which attracts the Client to the Website. Also, the professional and Clean design .

Blog

Post Image

Tilpasset opplæring

Skolen
i Norge har hatt mange forskjellige modeller, pedagogikk og reformer opp
gjennom årene. Det som er sikkert, er at det å drive med opplæring og
formidling av kunnskap – er en komplisert øvelse. Men som så mye annet, så
skjer det en kontinuerlig […]

Les Mer
Post Image

Individuelt tilrettelagt skoleskyss

Individuelt tilrettelagt skoleskyss

Vi
har etter hvert vært innom svært mange deler av den norske skolen, og da
kanskje med spesiell vekt på grunnskole. Det at skoletilbudet jevnt over er bra
i Norge, er det lite tvil om. Jeg har selv jobbet i skoleverket, […]

Les Mer
Post Image

Barnehage-/førskolelærer

Barnehage-/førskolelærer

Det
begynner å bli ganske mange år siden, at jeg var i barnehagealder. Mye har
endret seg siden den gang, som faktisk var på begynnelsen og midten av
1970-tallet. Det at barna nå begynner på skole allerede som 6-åringer, er jo
noe man så […]

Les Mer
Post Image

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Det er mange parter og instanser i det norske skoleverket, som samarbeider for at elevens rettigheter og velferd skal bli ivaretatt på best mulig måte. Jeg kjenner relativt godt til organiseringen av skolene, og deres samarbeidspartnere. Les Mer